ยานพาหนะ  การขนส่ง และเดินทาง

  คำนาม คำอ่าน คำแปล
het vervoer แฟร์ฟูร์ การขนส่ง
het openbaarvervoer โอ้เพิ่นบาร์แฟร์ฟูร์ การขนส่งมวลชน
het voertuig ฟูร์เทิ้ยค์ ยานพาหนะ
de voetpad ฟุ้ตผัด ทางเดินคนเดินเท้า
de voetganger ฟุ้ตคังเง่อร์ คนเดินเท้า
de fiets ฟี้ตส์ จักรยานสองล้อ
het fietspad ฟี้สต์ผัด เลนจักรยาน
de rijwiel เริยวีล จักรยาน
de tendem ทันเดิ้ม จักรยานแบบต่อกันปั่นกันสองคน
de driewieler ดรีวีลเลอร์ รถสามล้อ
de motorfiets โม้เต่อร์ฟี้ตส์ จักรยานแบบมีเครื่องยนต์
de bromfiets บรมฟี้ตส์ จักรยานแบบมีเครื่องยนต์ 
de brommer บรมเม่อร์ มอเตอร์ไซต์แบบไม่มีกระบังหน้ารถ
de scooter สกู้ตเตอร์ รถมอเตอร์ไซต์ที่พื้นวางเท้าต่ำ
de bagage บากาช สัมภาระ
de koffer ค้ฟเฟอร์ กระเป๋าเดินทาง
de motor โม่เต่อร์ รถมอเตอร์ไซต์ที่รอบจัด
de auto เอาโต้ รถยนต์นั่ง
de caravan คาราฟัน รถบ้าน
de bus บึส รถเมล์ รถบัสโดยสาร (รวมถึงรถตู้)
de tram ทรัม รถราง
de metro เมโทร รถไฟใต้ดิน
de lijn เลิยน์ เส้นทางรถโดยสาร
de chauffeur โชเฟอรฺ์ คนขับรถ
het strippenkaart ตริปเปิ้นการ์ด ตั๋วโดยสารรถโดยสาร
de trein เทริยน์ รถไฟ
de stoptrein สต็อปเเทริยน์ รถไฟหวานเย็น หยุดทุกสถานี
de sneltrein สเน็ลเทริยน์ รถไฟที่หยุดสถานีใหญ่ประจำเมือง
de intercity อินเตอร์ซิตี้ รถไฟที่หยุดเฉพาะเมืองใหญ่ๆ
de internationale trein อินเตอร์นาซิยนนาเล่อะเทริยน์ รถไฟที่วิ่งข้ามประเทศ
het station สตาชิยน สถานีรถไฟ
het perron แป-รน ชานชาลา
het spoor สปอร์ รางรถไฟ
de conducteur คอนดัคเตอร์ คนตรวจตั๋วบนรถโดยสาร
het loket โลเก้ต ช่องขายตั๋ว
het kaartje การ์ตเจ่อะ ตั๋วโดยสาร
het ticket ทิ๊กเก็ต ตั๋ว(เครื่องบิน ตั๋วเข้าชม)
de taxi ทักซี่ รถยนต์จ้าง แทกซี่
het vliegtuig ฟลี้กเทิยค์ เครื่องบิน
de vlucht ฟลุ๊คท์ เที่ยวบิน(โดยสาร)
de zitplaats ซิตปลาตส์ ที่นั่งบนรถโดยสาร
de piloot พิโหลต นักบิน
de passagier พาสซาเชียร์ ผู้โดยสาร
de heenreis เฮนเริยส์ ขาไป
de terugreis เทอรึกเริยส์ ขากลับ
de retour เรอตูร์ ไป-กลับ
de steward สจ๊วต ผู้ต้อนรับบนเครื่องบิน(ชาย)
de stewardess สจ๊วตเดส ผู้ต้อนรับบนเครื่องบิน(หญิง)
de helikopter เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินใบพัด
de vlieger ฟลี้กเค่อร์ ว่าว
de deltavlieger เดลต้าฟลี้กเค่อร์ เครื่องร่อน
de parachute พาราชู้ท ร่ม(สำหรับกระโดดจากที่สูง)
de ballon บัลลน ลูกโป่งใหญ่มีที่นั่งผู้โดยสาร
de kar คาร์ รถถีบ รถลาก รถเข็น 
de trapkar ทรัปคาร์ รถถีบแบบสามคนขึ้นไป
de vrachtwagen ฟรักท์ว้าเคิ่น รถบรรทุก
de waterfiets ว้าเต่อร์ฟี้ตส์ เรือถีบ
de boot โบ้ต เรือ
de schip ชคิป เรือใหญ่
de roeiboot รุยโบัต เรือพาย
de vaart ฟ้าร์ต เรือ
de stoomboot สโตมโบ้ต เรือกลไฟ
de speedboat สปีดโบ้ต เรือเร็ว
de cruise ครู้ซ เรือสำราญ
de vlot ฟล้ต แพ
de tanker แท้งเกอร์ เรือบรรทุกน้ำมัน
de jacht ยัคท์ เรือยอชต์
de paard พ้าร์ด ม้า
de wagen ว้าเคิ่น รถลาก
de kinderwagen คินเดอร์ว้าเคิ่น รถเข็นเด็ก
de winkelwagen วิงเคิ่ลว้าเคิ่น รถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ต
de rem เร็ม เบรค
de noodrem โหนดเร็ม เบรคฉุกเฉินในรถไฟ

Copyright © 2003-2020 www.thai-dutch.net All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537