CD Woordenlijst รายนามคำศัพท์ที่ปรากฏในซีดี

เนื่องจากผู้เรียนหลายๆท่านมีปัญหากับการแยกความแตกต่างของเสียง k และ g เราจะขอแยกตัว g ออกมาเป็นตัวอักษร ฆ ที่ไม่ค่อยนิยมใช้ในภาษาไทยนะคะ

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัน dag : ดัฆ

de dag เด่อะ ดัฆ - วัน
maandag มานดัฆ - วันจันทร์
dinsdag ดิ๊นซดัฆ - วันอังคาร
woensdag วู๊นซดัฆ - วันพุธ
donderdag ดนเด่อดัฆ - วันพฤหัสบดี
vrijdag เฟริยดัฆ - วันศุกร์
zaterdag ซ๊าเท่อะดัฆ - วันเสาร์
zondag ซนดัฆ - วันอาทิตย์
een vrije dag เอิ่น เฟริยเย่อะ ดัฆ - วันหยุด
de feestdag เด่อะ เฟ้สต์ดัฆ - วันหยุดเทศกาล
Koninginnedag โคนิงกิ้นเน่อะดัฆ - วันพระราชินี 30 เมษายน ทุกปี
Prinsjesdag ปริ๊นซเชสดัฆ - วันเจ้าฟ้า
Moederdag มู้เด่อร์ดัฆ - วันแม่
Bevrijdingsdag เบ่อะเฟริยดิ้งส์ดัฆ - วันได้รับเอกราช

เดือนทั้งสิบสอง :

de maand เด่อะ ม๊านท์ - เดือน
januari ยันยัวริ - มกราคม
februari เฟ้บรัวริ - กุมภาพันธ์
maart ม๊าร์ท - มีนาคม
april อาพริล - เมษายน
mei เมิย - พฤษภาคม
juni ยู๊หนิ - มิถุนายน
juli ยู๊หลิ - กรกฏาคม
augustus เอาฆึ้สตึ้ส - สิงหาคม
september เส็บเท้มเบ้อร์ - กันยายน
oktober อ็อคโต้เบ่อร์ - ตุลาคม
november โนเวมเบ่อร์ - พฤศจิกายน
december เดเซ่มเบ้อร์ - ธันวาคม

ฤดูกาล และอากาศ seizoen-weer : เซซูน - เวียร์

het seizoen เห็ท เซซูน - ฤดู
de lente เด่อะ เล๊นเต่อะ - ฤดูใบไม้ผลิ
het voorjaar เห็ท ฟอร์ยาร์ - ฤดูใบไม้ผลิ
de zomer เด่อะ โซเม่อร์ - ฤดูร้อน
de herfst เด่อะ แฮ๊รึฟสท์ - ฤดูใบไม้ร่วง
het najaar เห็ท นายาร์ - ฤดูใบไม้ร่วง
de winter เด่อะ วินเท่อร์ - ฤดูหนาว
het weer เห็ท เวียร์
de wind เด่อะ วินท์ - ลม
de sneeuw เด่อะ สเนว - หิมะ
de regen เด่อะ เร๊เคิ่น - ฝน
de hagel เด่อะ ฮ๊าเคิ่ล - ลูกเห็บ
de regenboog เด่อะ เร๊เคิ่นโบฆ - รุ้ง
bewolkt เบ่อะโว๊ลึค - เมฆมาก
zonnig ซนหนึฆ - แดดจ้า
vriezen ฟรี๊สเซิ่น - หนาวจัด น้ำเป็นน้ำแข็ง

คำเรียกบุคคล namen : นามเมิ่น

meneer เม่อะเนียร์ - คุณ(สำหรับผู้ชาย)
mijn heer เมิยน์ เฮียร์ - คุณ ท่าน(สำหรับผู้ชาย)
de heer เด่อะ เฮียร์ - คุณ(สำหรับผู้ชาย)มักใช้ในภาษาเขียน
mevrouw เม่อะเฟราว์ - คุณ (สำหรับผู้หญิง ไม่ว่าแต่งงานแล้วหรือยัง)
juffrouw ยุฟเฟราว์ - คุณ (สำหรับหญิงสาว)
juf ยุ้ฟ - คุณครู สำหรับนักเรียนในระดับไม่สูง ใช้เรียกคุณครูของตัวเอง อาจตามด้วยชื่อครูอีกที
jongens ยงเงิ่นส์ - พวกนาย (บางครั้งก็ใช้เรียกเพื่อนผู้หญิงได้ด้วย เน้นพรรคพวกที่เป็นกลุ่ม)
jonge man ยงเง่อะมัน - หนุ่ม
meisjes เมิ้ยเชิ้ส - สาวๆ (หลายๆคน)
dames en heren ดามเมิ้ส เอิ่น เฮียเริ่น - ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ใช้เป็นคำเรียกผุ้มีเกียรติ แขก หรือลูกค้า

คำทักทาย groeten : ครู้ทเติ้น

Hoe is het? ฮู อี้ส เส๊ท
Goed คู๊ท
Je ziet er bleek uit. Voel je wel goed? เย่อะ ซี๊ท แอร์ เบล๊ก เอิ้ยท์ ฟูล เย่อะ เว็ล คู้ท
Het valt wel mee. เห็ท ฟ้อลท์ เว็ล เม
Hoe gaat het met u? ฮู ค๊าท เห็ท เม็ท อื๊อ
Prima. พรี๊ม่า
Alles goed? ออลเลิ้ส คู้ท
zo zo en met jou? โซ โซ แอ่น เม็ท เย๊าว์
Gaat het goed met jullie? ค๊าท เห็ท คู้ท เม็ท ยึลลี่
Niet best นี๊ท เบ้สท์
Hoe is het thuis? ฮู อี้ส เส็ท ทเฮิ้วส์
het gaat zijn gangetje. เห็ท ค๊าท เซิย คังเง็จเจ้อะ

การกล่าวลา gedag zeggen : เค่อะดัค เซ็คเคิ่น

Mazzel มัซเซิ่ล
Laters ล้าเต้อส
Tot ziens โต๊ด ซีนส์
Tot kijk โต๊ด เกิ้ยก์
Tot de volgende keer โต๊ด เด่อะ โฟ้ลเคิ่นเด่อะ เคียร์
Tot morgen โต๊ด ม๊อร์เคิ่น
Tot zo โต๊ด โซ
Tot straks โต๊ด สตรั๊กส์

การอวยพร และขอบคุณ wensen : เว๊นเซิ่น

Succes! ซึกเซ้ส
Veel geluk เฟล เค่อะหลึก
Sterkte สแตร๊กเท่อะ
Veel plezier! เฟวล์ เปล่อะเซียร์
Beterschap! เบ้เต่อร์สคัป
Eet smakelijk! เอ๊ท สมัคเค่อะหลึก
Werk ze แว๊ร์คเซ่อะ
Welterusten เว็ลเท่อะรึสเติ้น
Bedankt เบ่อะดั๊งค์ท์
Geen dank เคน ดั๊งค์
Dank je wel ดั๊งค์ เย่อะ เว็ล
Graag gedaan คร๊าคเค่อะดาน
Dank u wel ดังค์ คือ เว็ล
Maakt (mij) niet uit ม๊ากท์ (เมิย) นี๊ท เอิวย์ท์
Hartelijk bedankt
Hartstikke bedankt
Heel erg bedankt

คำขอโทษ spijten :

Sorry
(Dat) geeft niet
Neem me niet kwalijk
Pardon
Het spijt me
Mijn veronschuldigingen
Mijn excuus

สีต่างๆ kleuren เคลือเริ่น :

zwart ซวัร์ต สีดำ
rood โร้ด สีแดง
groen ครูน สีเขียว
bruin เบริวน์ สีน้ำตาล
paars พาร์ส สีม่วงแดง
violet วิโอเล็ต สีม่วงน้ำเงิน
lila ลีลา สีม่วงอ่อน
oranje ออรันเยอะ สีส้ม
grijs เกริยส์ สีเทา
indigo อินดิโค สีคราม
oker โอเค่อ สีน้ำตาลปนเหลือง
ivoor อีฟอร์ สีขาวงาช้าง
crème เครมม์ สีครีม
mocca มอคค่า สีน้ำตาลแบบกาแฟใส่นม
turquois เตอคอยซ์ สีฟ้าปนเขียว
karmijn คาเมิยน์ สีแดงเลือดนก
donkerblauw ด๊งเคอร์เยลาว์ สีฟ้าเข้ม น้ำเงิน
lichtblauw ลิคต์เบลาว์ สีฟ้าอ่อน
zilver ซิลเฟอร์ สีเงิน
goud เค๊าท์ สีทอง
koper โค้เปอร์ สีทองแดง

คำบอกเวลา tijd :

de tijd เทิ้ยท์ - เวลา
de seconde เซคนเด่อะ - วินาที
de minuut มีหนึต - นาที
het uur เอือร์ - ชั่วโมง
uur เอือร์ - นาฬิกา ใช้ตามหลังตัวเลขบอกเวลาชั่วโมง
Hoe laat is het? ฮู หลาท อี้ส เห็ท - กี่โมงแล้ว
คำตอบก็ทวนคำถาม เป็น
Het is .... เห็ท อี้ส .....
8:00 acht uur อั๊คท์ เอือร์
8:05 vijf over acht เฟิ้ยฟ์ โอเฟ่อร์ อั๊คท์
8:10 tien over acht ทีน โอเฟ่อร์ อั๊คท์
8:15 kwart over acht ควั๊ร์ท โอเฟ่อร์ อั๊คท์
8:20 tien voor half negen ทีน ฟอร์ ฮ้าลึฟ เน้เคิ่น
8:25 vijf voor half negen เฟิ้ยฟ์ ฟอร์ ฮ้าลึฟ เน้เคิ่น
8:30 half negen ฮ้าลึฟ เน้เคิ่น

คำบอกเวลา 2 :

Hoe laat is het? ฮู หลาท อี้ส เห็ท - กี่โมงแล้ว
คำตอบก็ทวนคำถาม เป็น
Het is .... เห็ท อี้ส .....
8:35 vijf over half negen เฟิ้ยฟ์ โอเฟ่อร์ ฮ้าลึฟ เน้เคิ่น
8:40 tien over half negen ทีน โอเฟ่อร์ ฮ้าลึฟ เน้เคิ่น
8:45 kwart voor negen ควั๊ร์ท ฟอร์ เน้เคิ่น
8:50 tien voor negen ทีน ฟอร์ เน้เคิ่น
8:55 vijf voor negen เฟิ้ยฟ์ ฟอร์ เน้เคิ่น
9:00 negen uur เน้เคิ่น เอือร์
12:00 middag มิดดัค
24:00 middernacht มิดเด้อร์นัคท์

คำคุณศัพท์ที่ควรรู้ (คำตรงข้าม) :

สวย mooi มอย - น่าเกลียด lelijk เลหลึก
แห้ง droog โดร๊ค - เปียก nat นั๊ต
ฉลาด slim สลิม - โง่ dom ดม
ดีใจ vrolijk โฟรหลึก - เศร้าใจ bedroefd เบ่อะดรู้ฟด์

คำคุณศัพท์ที่ควรรู้ คำตรงข้าม (ต่อ) :

ลึก diep ดี๊พ ตื้น - ondiep อนดี๊พ
สูง hoog โฮ๊ก - ต่ำ(เตี้ย) laag ล๊าค
ยาว lang ลัง สั้น - kort ค๊อร์ต
ไกล ver แฟร์ - ใกล้ dichtbij ดิคท์เบิย
เร็ว snel สเน็ล - ช้า langzaam ลังซาม
แพง duur ดือร์ - ถูก goepkoop คู๊ดโค้ป
ใหญ่ groot โคร๊ท - เล็ก klein เคลิยน์

คำคุณศัพท์ที่ควรรู้ คำตรงข้าม (ต่อ) :

แก่ oud เอาด์ - หนุ่มสาว jong ยง
เก่า oud เอาด์ - ใหม่ nieuw นีว
สะอาด schoon ชโคน - สกปรก vies ฟี๊ซ
เชย ouderwets เอาเด้อร์เว็ทส์ - ทันสมัย modern โมแดร์น
หนาว koud เค้าด์ - ร้อน warm วารึม
ป่วยไข้ ziek ซี้ก - สุขภาพดี gezond เค่อะซ้นด์
แคบ (ในวงแคบ) nauw เนาว์ - กว้างขวาง กระจาย wijd เวิยด์
ตรง recht เร็คท์ - คด (งอ) krom คร้ม

คำคุณศัพท์ที่ควรรู้ คำตรงข้าม (ต่อ) :

แคบ smal สมัล - กว้าง breed เบร้ด
เบา licht ลิคท์ - หนัก zwaar ซวาร์
มืด donker ดงเค่อร์ - สว่าง licht ลิคท์
ผอม (บาง) dun ดึน - อ้วน (หนา) dik ดิ๊ก
ปิด dicht ดิคท์ - เปิด open โอ้เพิ่น
ถูก juist เย๊าส์ท์ - ผิด verkeerd เฟอร์เคียร์ด
เต็ม vol โฟล - โล่ง leeg เล้ค
แข็งแรง sterk สแต๊รึก - อ่อนแอ zwak สวัก
ว่าง vrij เฟริย - กำลังยุ่ง bezet เบ่อะเซ็ต
ง่าย makkelijk มัคเค่อะหลึก - ยาก moeilijk มุยหลึก

ตัวอักษรย่อ Afkorting :

p. – pagina พาคินา - หน้า
bv., bijv. – bijvoorbeeld เบิยฟอร์เบ้ลท์ - ตัวอย่าง
blz. – bladzijde บลัดเซิยเด่อะ - หน้า (แผ่นของหนังสือ)
e.o. – en omgeving แอ่น อมเค้ฟฟิ่ง - และพื้นที่ใกล้เคียง
H.K.H. - Hare Koninklijke Hoogheid ฮาเร่อะ โค้นิ่งเค่อะหลึกเก่อะ โฮ้คเฮิ้ยท์ - สมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
i.v.m – in verband met อิน เฟอร์บันท์ เม็ท - เกี่ยวเนื่องมาจาก
i.p.v – in plaats van อิน ปล้าตส์ ฟัน - แทนที่
m.a.w. - met andere woorden เม็ท อันเด่อะเร่อะ โหวร์ดเดิ้น - หรือพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า
m.i.v. – met ingang van เม็ท อินคัง ฟัน - โดยจะเริ่มจาก(วันที่)
m.u.v. – met uitzondering van เม็ท เอิ้ยท์ซนเด้อริ่ง ฟัน - ยกเว้น
m.n. – met name เม็ท นามเม่อะ - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
m.h.d. – met hartelijk dank เม็ท ฮ้าร์เท่อะหลึก ดังค์ - ด้วยความขอบคุณอย่างสูง
mr. – meester เม้สเตอร์ - คุณ, ท่าน

ตัวอักษรย่อ Afkorting 2 :

t.a.v – ten aanzien van, ter attentie van เท็น อานซีน ฟัน, แทร์ อั๊ดเทนซี่ ฟัน - แจ้งไปยัง, ถึง
z.s.m. – zo spoedig mogelijk โซ สปู๊ดดึค โมเค่อะหลึค - โดยเร็วที่สุด
km/h - kilometer per uur กิโลเม้เต้อร์ แพร์ เอือร์ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัวอักษรย่อ Afkorting 3 :

s – seconde เซคนเด่อะ วินาที หรือ sec.
g – gram ครัม กรัม หรือ gr.
EUR – euro เออโร ค่าเงินยูโร
V – volt โว้ลต์ โวลต์ (หน่วยวัดความไฟฟ้า)
kHz – kilohertz กิโลเฮิร์ตซ์ (หน่วยวัดคลื่นความถี่)
MHz – megahertz เม๊กะเฮิร์ตซ์ (หน่วยวัดคลื่นความถี่)
MB – megabyte เม๊กะไบต์ (หน่วยวัดความจำของคอมพิวเตอร์)
Ca – calcium แคลเซี่ยม ธาตหินปูน

ตัวอักษรย่อ Afkorting 4 :

pc (personal computer) เพเซ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
btw (belasting over de toegevoegde waarde) เบเทเว - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
wc (watercloset) เวเซ - ห้องสุขา
NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) เอ็นเอ็มเบเอส - รถไฟเบลเยี่ยม
NS (Nederlandse Spoorwegen) เอ็นเอ้ส - การรถไฟเนเธอร์แลนด์
ISBN (Internationaal Standaard-Boeknummer) อีเอสเบเอ็น - หมายเลขหนังสือ
pin (persoonlijk identificatienummer) พิน - หมายเลขเอทีเอ็ม

ตัวอักษรย่อ Afkorting 5 :

BuZa ((Ministerie van) Buitenlandse Zaken) บึซ่า - กระทรวงต่างประเทศ
a.s.o. (algemeen secundair onderwijs) - aso (ไร้มารยาท)
b.o.t. (beroeps onbepaalde tijd) - bot (งี่เง่า)
m.o.k. (moeilijk opvoedbare kinderen) - mok (แก้วน้ำแบบมีหู)
RAM (random access memory)
ADSL (asymmetric digital subscriber line)
KB (koninklijk besluit)

ตัวอักษรย่อ Afkorting 6 :

WVO (Wet op het voortgezet onderwijs)
VUT (vervroegde uittreding)
MAP (Mest actie plan)
MvB (Algemene Maatregel van Bestuur)
Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
TB เทเบ - โรคไวรัสตับอักเสบ บี
BSE (boviene spongiform encephalopathy)
ME (myalgische encefalomyelitis)
MKZ (mond-en-klauwzeer)
info (informatie) อินโฟ - ข้อมูล
airco (airconditioning) แอร์โค่ - เครื่องทำความเย็น
homo (homoseksueel) โฮโม - รักร่วมเพศ

ตัวอักษรย่อ Afkorting 7 :

hifi (high fidelity) ไฮไฟ - เครื่องเสียงที่ดัดแปลง
Benelux (Belgium Netherlands Luxemburg) เบเนลักซ์
horeca (hotel restaurant café) โฮเรก้า - ธุรกิจการบริการ อาหารเครื่องดึ่มและที่พัก
bieb (bibliotheek) บี๊บ - ห้องสมุด
Teleac (Televisie Academie) เทเลแอ็ค - โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
foto (fotografie) โฟโต้ - ภาพถ่าย
sofinummer (Sociaal-Fiscaal nummer) โซฟี่ นึมเม้อร์ - หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]


Top
| Home | Europe tour by Smiley | RianDutch | Facebook Double Dutch | Contact | | Privacy Statement
Copyright © 2003-2021 www.thai-dutch.net All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537