CD Woordenlijst รายนามคำศัพท์ที่ปรากฏในซีดี

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือและซีดีไว้แล้ว ลี่จะพยายามอัพเดทหน้านี้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดค่ะ จะได้เพิ่มคำอ่านภาษาไทยและคำแปล รวมทั้งไฟล์เพื่อการดาวโหลดเป็นฟอร์แมท .doc ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำนามเพศหญิง 1 :

de grootheid โคร้ทเฮิ้ยท์ - ความยิ่งใหญ่
de eenheid เอนเฮิ้ยท์ - ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
de betekenis เบ่อะเท้เคิ่นนิส - ความหมาย
de erfenis แอ๊ร์ฟเฟ่อะนิส - มรดก
de regering เรเคียริ่ง - รัฐบาล
de waardering วาร์เดียริ่ง - การให้คุณค่า, การยอมรับ
de blijdchap เบลิยท์ชคัป - ความรื่นเริง
de verwantschap เฟอร์วันท์ชคัป - เป็นเครือญาติ
ยกเว้น het landschap ลันท์ชขัป - ภูมิประเทศ
de vreugde เฟริ้คเด่อะ - ความยินดี ความสุข
de gemeente เค่อะเมนเต่อะ - ที่ทำการอำเภอ
de slagerij สล้ากเค่อะเริย - ร้านขายเนื้อสัตว์

คำนามเพศหญิง 2 :

de rij เริย - แถว แนว
de politie โปลิตซี่ - ตำรวจ
de commissie คอมมิสซี่ - คณะกรรมการ
de republiek เรปูบลิก - สาธารณรัฐ
de gymnastiek ยิมน้าสติก - การศึกษาด้านศิลป์-ภาษา
de videotheek วีเดโอเถค - ร้านเช่าวีดีโอ
de apotheek อาโปเถค - ร้านขายยา
de identiteit อิเดนติเติ้ย - การแสดงตนว่าเป็นใคร
de universiteit อือนิแฟร์ซิเติ้ย - มหาวิทยาลัย

คำนาม ที่ควรรู้ 1 :

de ober โอเบ้อร์ - พนักงานเสิร์ฟ
de lerares เลียราเร้ส - ครูผู้หญิง
het mannetje มันเหน็ทเจ้อะ - หนุ่มน้อย
het meisje เมิ้ยส์เช้อะ - หญิงสาว
de appel อั๊บเปิ้ล - แอปเปิ้ล
de bloemkool บลูมโคล - กระหล่ำดอก
de tulp ทึ้ลป์ - ดอกทิวลิป
de boom โบม - ต้นไม้
de leeuw เลว - สิงโต
de koe คู - วัว
de eend เอ็นท์ - เป็ด
de aap อ้าป - ลิง
de vogel โฟ้เคิ่ล - นก
de vis ฟิ้ช - ปลา
het koolmeesje โคลเม้สเช้อะ - นกตัวเล็กๆ สีเหลืองฟ้า หัวสีดำ
het biggetje บิ๊คเค็จเจ้อะ - ลูกหมู

คำนาม ที่ควรรู้ 2 :

de Maas มาส - แม่น้ำมาส
de Rijn เริยน์ - แม่น้ำไรน์
de Lek เล็ก - แม่น้ำเล็ก
de Olympus โอลีมปึส - เทือกเขาโอลิมปัส
de vaardigheid ฟ้าร์ดดึกเฮิ้ยท์ - ทักษะ
de schoonheid ชโคนเฮิ้ยท์ - ความงาม
de gezondheid เค่อะซนท์เฮิ้ยท์ - สุขภาพ
de snelheid สเน็ลเฮิ้ยท์ - ความเร็ว
de kennis เคนนิ้ส - ความรู้
de gevangenis เค่อะฟังเง่อะนิส - เรือนจำ
de belevenis เบ่อะเล้เฟ่อะนิส - ประสบการณ์ความสนุกสนาน
de regering เรเคียริ่ง - รัฐบาล
de afdeling อัฟเดลลิ่ง - แผนก
de bewaking เบ่อะว้ากกิ้ง - การเฝ้ายาม จับตา
de omgeving อมเค้ฟฟิ่ง - สิ่งแวดล้อม บ้านใกล้เรือนเคียง

คำนาม ที่ควรรู้ 3 :

de kunst คึ๊นส์ท์ - ศิลปะ
de winst วิ๊นส์ท์ - กำไร
de mast มัสท์ - เสากระโดงเรือ
de kost โค๊สท์ - ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
het landschap ลันชขับ - สภาพภู,มิประเทศ, ทิวทัศน์
de wetenschap เว้เทิ่นชคับ - วิทยาศาสตร์
de vriendschap ฟรีนด์ชคับ - มิตรภาพ
de zwangerschap สวังเง่อร์ชคับ - การตั้งครรภ์
de liefde ลี้ฟเด่อะ - ความรัก
de diepte ดี๊บเท่อะ - ความลึก
de lengte เล้งเต่อะ - ความยาว
de boerderij บูร์เด่อร์เริย - ฟาร์ม, ไร่, เรือกสวน, โรงเลี้ยงสัตว์
de slavernij สล้าฟเฟอร์เนิย - ความเป็นทาส
de maatschappij ม๊าตชคับเปิย - สังคม
de discussie ดิสคึสซี่ - ข้อถกเถียง
de organisatie ออร์คันนิซาซี่ - องค์กร

คำนาม ที่ควรรู้ 4 :

de knie คนี - หัวเข่า
de politie โปลิซี่ - ตำรวจ
de muziek มิวซี้ก - ดนตรี
de logica โลจิค่า - ตรรก
de hypotheek ฮิบโปเถก - การจำนอง
de bibliotheek บีบลิโยเถก - ห้องสมุด
de discotheek ดิสโก้เถก - สถานเต้นรำ
de universiteit อูนิเฟอร์สิเติ้ยต์ - มหาวิทยาลัย
de kwaliteit ควาลิเติ้ยต์ - คุณภาพ
de nationaliteit นาซิยนนาลิเติ้ยต์ - สัญชาติ
de natuur นาตือร์ - ธรรมชาติ
het censuur เซ็นซือร์ - ตัวตรวจจับ, เซ็นเซอร์
de methode เมโถดเด่อะ - วิธี, วิถีทาง
de kade ค้าเด่อะ - แนวถนนริมน้ำ
de periode พีริโยเด่อะ - ระยะเวลา, รอบ
de discipline ดิสซิพลีนเน่อะ - ความเป็นระเบียบ
de analyse อะนาลี้สเซ่อะ - การวิเคราะห์

คำนาม ที่ควรรู้ 5 :

de alinea อะลิเนีย - บรรทัด
de crisis คริสิส - อุบัติภัย, ช่วงคับขัน
de gibbons คิบบ้นส์ - ชะนี
het vrouwtje เฟราว์เจ้อะ - คุณผู้หญิง
het vriendinnetje ฟรีนดิ้นเน็ทเจ้อ - แฟนสาว
het sterretje สแตร์เร็ทเจ้อะ - ดาวน้อย
het Nederlands เน้เเด้อลันด์ส์ - ภาษาดัชต์
het Spaans สปานซ์ - ภาษาสเปน
het Thai ไท - ภาษาไทยไม่เติม s นะคะ
het ijzer เอิ้ยเซ่อร์ - เหล็ก
het goud เคาท์ - ทองคำ
het juweel ยูเวล - เครื่องประดับจากหิน
het gips คิปส์ - หินปูนชนิดหนึ่งใช้ปั้น หรือทำงานก่อสร้าง
het zout เซ้าท์ - เกลือ คำนี้ใช้ผิดกันบ่อยมาก ท่องไว้ให้ขึ้นใจนะคะ
het noorden น้อร์ดเดิ้น - ทิศเหนือ
het zuiden เซิ้วย์เดิ้น - ทิศใต้
het voetbal ฟุตบัล - ฟุตบอล
het Majong มายง - ไพ่นกกระจอก

คำนาม ที่ควรรู้ 6 :

het beroep เบ่อะรู้ป - อาชีพ
het begrip เบ่อะคริ้ป - ความเข้าใจ
het belang เบ่อะลัง - การมีส่วนได้ส่วนเสีย
het begin เบ่อะคิน - จุดเริ่มต้น
het beheer เบ่อะเฮียร์ - การบริหารการจัดการ
de behoefte เบ่อะฮู้ฟเต่อะ - สิ่งที่จำเป็น (เข้ากฏ suffix –te)
de bejaarde เบ่อะย๊าร์ดเด่อะ - คนแก่เฒ่า (เข้ากฏ suffix –de)
de bemoeial เบ่อะมุยยัล - พวกชอบสอดเสือก (คำยกเว้นพิเศษ)het gezicht เค่อะซิคท์ - หน้าตา

คำนาม ที่ควรรู้ 7 :

het geloof เค่อะโล้ฟ - ความเชื่อ
het gedoe เค่อะดู - เรื่องยุ่งยากวุ่นวาย
het gemak เค่อะมัก - เรื่องกล้วยๆ
het geding เค่อะดิง - การสอบสวนทางกฏหมาย
het geluk เค่อะลึก - โชค
het gebak เค่อะบั๊ก - ขนมเค็ก
het gebit เค่อะ บิ๊ต - ฟัน

คำนาม ที่ควรรู้ 8 :

het verhaal เฟอร์ฮาล - เรื่องราว
het vertrek เฟอร์เทร็ค - การเดินทางจากไป, การออกไป
het verslag เฟอร์สลัค - รายงาน การนำเสนอ
het vervoer เฟอร์ฟูร์ - การขนส่งผู้โดยสาร
het verkeer เฟอร์เคียร์ - การจราจร
het ontbijt อนท์เบิ้ยท์ - อาหารเช้า
het ontslag อนท์สหลัค - การไล่ออก
het ontwerp อนท์แว๊ร์ป - การออกแบบ
het socialisme โซเชี่ยลลิ้สเม่อะ - สังคมนิยม
het toerisme ทูริสเม่อะ - การท่องเที่ยว
het boeddhisme บุดดิ้สเม่อะ - พุทธศาสนา
het moment โมเม้นต์ - ช่วงเวลา
het parlement พาร์เล่อะเม้นท์ - รัฐสภา
het fundament ฟึนดาเม้นท์ - พื้นฐาน

คำนาม ที่ควรรู้ 9 :

ไฟล์ลิสต์คำศัพท์หาย เดี๋ยวลี่ตามหาก่อนนะคะ คำนาม ที่ควรรู้ 10 :

Johan โยฮัน ชื่อหนึ่งของชายดัชต์
Zaanse Schans ซานเซ่อะ ชคันส์ เมืองอนุรักษ์ ริมแม่น้ำซาน
Keukenhof เคอเคิ่นโฮ้ฟ ชื่อสวนดอกไม้ในเมือง Lisse
de buurman เดอะ บือร์มัน - เพื่อนบ้านผู้ชาย
de verpleegster เฟอร์เปล้กสเตอร์ - พยาบาล
het park เห็ท ปารึก - สวนสาธารณะ
een groep studenten เอิ่น ครู๊ป สตือเด๊นท์ - นักเรียนกลุ่มนึง
een stapel reclamefolders เอิ่น สตาเปิ้ล เรคลามโฟ้ลเด้อร์ - แคตตาล็อกโฆษณาตาม บ้านกองหนึ่ง
twee dozen eieren ทเว โด๊ซเซิ่น เอิยเย่อะเริ่น - ไข่สองกล่อง
een pakje sigaretten เอิ่น พั๊กเจ้อะ ซิกาเร็ตเติ้น - บุหรี่หนึ่งซอง (ซองหนึ่งมีหลายมวน)
de lengte เล้งเต้อะ - ความยาว
Vissen is een saaie sport. ฟิชเชิ่น อี้ส เอิ่น ซายเย่อะ สปอร์ต -การตกปลาเป็นกีฬาที่น่าเบื่อสิ้นดี
Ieder mens heeft recht op vrijheid. อี๊เด่อะ เมนส์ เฮ้ฟท์ เร็คท์ อ้บ เฟริยเฮิ้ยท์ - มนุษย์ทุกคน มีสิทธิในความมีเสรีภาพ
Na het uitstappen instappen! (สโลแกนโฆษณาบริการรถบัสสาธารณะสำหรับคนเที่ยวดึกๆ และดึ่มจนขับรถเองไม่ได้ แหล่ง RET Rotterdam) นา เห็ท เอิ้ยท์สตั๊บเปิ้น อินสตั๊ปเปิ้น - หลัง จากออกเที่ยว ก็มาขึ้นรถ

คำศัพ์ที่มาจากภาษาอื่น 1 :

de democratie เด่อะ เดโมกราซี่ - ประชาธิปไตย democracy
illegaal อิลเลคาล - ผิดกฏหมาย illegal
het station เห็ท สตาชน - สถานีรถไฟ station
de prijs เด่อะ เพริ้ยส์ - ราคา price
de pen เด่อะ เพ็น - ปากกา pen
het bureau เห็ท บือโร - สำนักงาน
het plateau เห็ท ปลาโต้ - ที่ราบสูง
de chauffeur เด่อะ โชเฟอร์ - คนขับรถ
het plafond เห็ท ปลาฟนท์ - เพดาน
het café เห็ท คาเฟ่ - ร้านกาแฟ
de aupair เด่อะ โอแปร์ - คนเลี้ยงเด็กและดูแลบ้าน
de jus d’orange เด่อะ ชึส ดอร้องเช่อะ - น้ำส้มคั้น
de paraplu เด่อะ ปาราปลึ - ร่ม

คำศัพ์ที่มาจากภาษาอื่น 2 :

het pardon เห็ท ปาร์ด๊น - การขอโทษ
de ober เด่อะ โอเบ้อ - เด็กเสิร์ฟ
de schmink เด่อะ ชมิงก์ - สีสำหรับทาหน้าและผิว
de glühwein เด่อะ กลึเวิยน์ - ไวน์ดึ่มร้อนสำหรับเทศกาลคริสมาสต์
de kitsch เด่อะ คิทช์ - งานประดิษฐ์

คำศัพท์ เพศชาย - เพศหญิง 1 :

de stier วัวตัวผู้ - de koe วัวตัวเมีย
de haan ไก่ตัวผู้ - de hen ไก่ตัวเมีย
de man ผู้ชาย - de vrouw ผู้หญิง
de bok แกะต้วผู้ - het schaap แกะตัวเมีย
de reu สุนัขตัวผู้ - de teef สุนัขตัวเมีย
het zwijn หมูตัวผู้ - de zeug หมูตัวเมีย
de hengst ม้าตัวผู้ - de merrie ม้าตัวเมีย
de pop นกตัวเมีย
de kater แมวตัวผู้ - de poes แมวตัวเมีย
Got it?

คำศัพท์ เพศชาย - เพศหญิง 2 :

de boer - de boerin ชาวนาชาวไร่
de leeuw - de leeuwin สิงโต
de neger - de negerin ชนผิวดำ
de baas – de bazin เจ้านาย
de schrijver - de schrijfster นักเขียน
de medewerker - de medewerkster พนักงาน
de verkoper – de verkoopster พนักงานขาย
de onderwijzer - de onderwijzeres อาจารย์
de zanger - de zangeres นักร้อง

คำศัพท์ เพศชาย - เพศหญิง 3 :

de leraar - de lerares ครู
de prins – de prinses เจ้าชาย-เจ้าหญิง
de secretaris - de secretaresse เลขานุการ
de student- de studente นักเรียน
de directeur - de directrice ผู้บริหาร
de inspecteur - de inspectrice ผู้ตรวจการ

คำศัพท์ และรากศัพท์ สามารถกลายเป็นคำใหม่ดังนี้ :

last ลัสท์ - ความลำบาก เจ็บปวด
overlast โอเฟ่อร์ลัสต์ - ปัญหา
lastig ลั้สถึค - ลำบาก (adj)
ontlasting อ้นท์ลัสติ้ง - การถ่ายหนัก, อุจจาระ
belasting เบ่อะลัสติ้ง - ภาษี
belastingdienst เบอะลัสติ้งดี๊นส์ท์ - สรรพากร

maken ม๊ากเกิ้น - กริยาทำ
makkelijk มักเค่อะหลึก - ง่าย
gemakkelijk เค่อะมักเค่อะหลึก - สะดวก ง่ายดาย
vermakelijk เฟอร์มักเค่อะหลึก - เพลิดเพลิน (จนลืมทุกอย่างไปอย่างง่ายดาย-อันนี้เทคนิค)

คำศัพท์ และรากศัพท์ สามารถกลายเป็นคำใหม่ดังนี้ (ต่อ) :

het leed เล๊ด - ความทุกข์ ความโศกเศร้า
lijden - เลิยเดิ้น อ่านเหมือน Leiden (ชื่อเมืองหนึ่งในแคว้น zuid-holland) - เจ็บปวด เป็นทุกข์
overlijden - โอ้เฟ่อร์เลิยเดิ้น - พ้นทุกข์พ้นโศกไปละ (แปลว่าตายนั่นแหละ)
nieuws นิวส์ แปลว่าข่าว
gier คีเอ่อร์ แปลว่า นกอีแร้ง (นกที่มันชอบกินซากสัตว์ตาย)
gierig - คีเอ่อรึค แปลว่า งก
nieuwsgierig - นิวส์คีเอ่อหรึค กระหายข่าวซะเหลือเกิน แปลว่า อยากรู้อยากเห็น

ตัวอย่างประโยค 1 :

Ken je ene Thomas van den Berg? เคน เย่อะ เอนเน่อะ โทมัส ฟันเดนเบิ๊ร์ก - เธอพอจะรู้จัก คนชื่อโทมัส ฟันเดนเบิร์กไหม
Wij zijn met zijn vieren. เวิย เซิยน์ เม็ท เซิยน์ ฟีเย่อะเริ่น - เรามากันสี่คนจ๊ะ
Ga je in je eentje naar het feestje? คา เย่อะ อิน เย่อะ เอนเจ้อะ นาร์ เห็ท เฟ้ชเช้อะ - หล่อนจะฉายเดี่ยวงานนี้เหรอยะ
Anna heeft zaterdag een tweeling gekregen. Beiden zijn gezond. อันนา เฮ้ฟท์ ซ้าเท่อะดัค เอิ่น ทเวลิ่ง เค่อะเคริ้ยเคิ่น. เบิ้ยเดิ้น เซิยน์ เค่อะซนท์ แอนนาคลอดลูกแฝดเมื่อวันเสาร์น่ะ ทั้งคู่แข็งแรงดีจ๊ะ
Als moeder vind ik dat niet goed. (อัลส์ มู้เด้อร์ ฟีนอิกดั๊ตนี้ทคู้ด) สำหรับคนเป็นแม่ ชั้นว่านั่นมันไม่ดีนะ
Een taal kun je niet zonder woordenboek leren. ( เอิ่น ทาล คึนท์ เยอะ นี้ท ซนเด้อร์ เอิ่น โวร์เดิ้นบุ้ค เลียเริ่น) สำหรับการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งจะขาดพจนานุกรมเสียไม่ได้
Zij is muzieklerares. (เซิย อี้ส มิวซิ้ก เลียราเรส) เธอเป็นครูสอนดนตรี
Mijn vader is generaal. (เมิยน์ ฟ้าเด้อร์ อี้ส เคเนราล) พ่อฉันเป็นนายพล

ตัวอย่างประโยค 2 :

Zij is een goede zangeres. (เซิย อี้ส เอิ่น คู้ดเด่อะ ซังเงอเรส) หล่อนเป็นนักร้องที่ดีคนนึง
Hugo is een jonge nieuwe acteur. (ฮึโค้ อี้ส เอิ่น ยงเง่อะ นิวเว่อะ อั๊คเตอร์) ฮูโก้เป็นนักแสดงหนุ่มเพิ่งเข้าวงการ
Hij is Thais. (เฮิย อี้ส ไทส์) เขาคนไทย
Zij is Eveline. (เซิย อี้ส เอเฟ่อลีนเน่อะ) หล่อนชื่อเอเฟอลีนไง
Ik heb hoofdpijn. (อิก เฮ็บ โฮ้ฟท์ เพิยน์) ฉันปวดฟัน
Iedereen heeft recht op WAO.(อี้เดอเรน เฮฟท์ เรคท์ อ้พ เวอาโอ) ทุกคนมีสิทธิจะได้เงินช่วยจาก รัฐ หากว่าเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
Heeft u pen en papier? (เฮ้ฟท์ ตู เพนเอิ่นปาเปียร์) มีกระดาษ ปากกาไหม
Wij zijn dag en nacht online.(เวิย เซิยน์ ดั๊คแอนนั๊คท์ ออนไลน์) พวกเราออนไลน์มันทั้งวัน ทั้งคืนเลย
Hij zit op school. (เฮิย ซิต อ้บ สโคล) เขาเรียนอยู่
Ik ben op weg naar werk. (อิก เบ็น อ้บเว็ค นาร์ แว้ร์ค) ฉันกำลังเดินทางไปทำงาน

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]


Top
| Home | Europe tour by Smiley | RianDutch | Facebook Double Dutch | Contact | | Privacy Statement
Copyright © 2003-2021 www.thai-dutch.net All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537