การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร ในกรณีที่คุณและสามี/ภรรยา ยังไม่พร้อมจะจดทะเบียนสมรสกัน สามารถจะรับรองให้บุตรที่เกิดมา ถูกต้องตามกฎหมายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้ ข้อมูลของรัฐ Erkenning kind โดยเราจะแบ่งช่วงเวลาของการรับรองบุตรดังนี้นะคะ

เราสามารถจะรับรองบุตรได้ ได้ทั้ง ก่อนคลอด ช่วงที่ยื่นแจ้งเกิด หรือ หลังจากนั้นแล้ว ก็ได้ หากจะทำการรับรองบุตร ตั้งแต่ยังไม่คลอด จะเรียกว่า erkenning van de ongeboren vrucht สามารถจะไปทำได้ที่ gemeente ทุกที่ หากผู้เป็นพ่อไปเพียงคนเดียว ก็จะต้องเอาหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นแม่ไปด้วย หากว่าการตั้งท้องเป็นฝาแฝด หรือแฝดสามหรืออื่นใด ก็จะให้ถือว่าการรับรองบุตรนี้ นับไปทั้งหมดของบุตรที่เกิดด้วยกัน

รับรองบุตรช่วงที่สองก็สามารถทำได้เลยในระหว่างการไปแจ้งเกิด aangifte van de geboorte เด็กเกิดในเขตไหน ก็แจ้งที่นั่น และเช่นเดียวกัน ถ้าแม่เด็กมาไม่ได้ ก็ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์ักษรมา

หรือหากการรับรองไม่สามารถทำได้ในสองช่วงแรกนั้นก็มาทำทีหลังได้ หรือแม้เด็กจะอายุบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม โดยหากรับรองบุตรที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวเด็กเอง และแม่ด้วยนะคะ ส่วนถ้าเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปแล้ว ก็ใช้แค่การยอมรับจากลูกเท่านั้น แม่ไม่ต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการรับรองบุตรจะฟรี แต่หากพ่อหรือแม่ ต้องการเอกสารคัดสำเนาใดๆ อาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับ gemeente นั้นๆ ค่ะ

นามสกุลลูก

แม้ว่าพ่อแม่จะไม่จดทะเบียนสมรส ทั้งคู่ก็สามารถเลือกนามสกุลให้ลูกด้วย ในการจดทะเบียนรับรองบุตรนี้นะคะ ส่วนในกรณีที่เด็กอายุ 16 ขึ้นไปแล้ว จะต้องให้เขาเลือกเอง ว่าจะใช้นามสกุลของพ่อหรือแม่

ดังนั้น หายห่วงกันแล้วนะคะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement