ค่าประปา ไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าขยะ

มาเริ่มกันที่ค่าทิ้งขยะ

ค่าขยะ หรือ reinigingsheffing เป็นภาษีการจัดเก็บขยะ หนึ่งในภาษีหลายๆชนิดที่รัฐบาลจัดเก็บผ่านทางการบริหารส่วนพื้นที่ gemeente โดยทางรัฐจะส่งต่อมอบหมายให้บริษัทที่ทให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ำประปา และแก๊สให้เป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารในเขตที่อยู่อาศัย หรือเมืองนั้นๆ แล้วแต่ว่าจะรวมอยู่ในบิลค่าบริการใด ในบางเมืองนั้น ค่าขยะจะเก็บรวมไปกับค่าภาษีที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกันเลย

คนที่อาศัยอยู่คนเดียว (หรือภายในหลังคาเรือน ไม่มีชื่อผู้อื่นอยุ่ร่วมกันในทะเบียนบ้าน) จะเสียค่าบริการปกติ ตามอัตราหนึ่งคน สำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไป จะเสียค่าภาษีการจัดเก็บขยะในอัตราสามเท่า (เอ๊ะทำไมไม่แฟร์เลย อยู่กันสองคนจ่ายสามได้ไง)

ส่วนค่าบริการน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าแก๊สนั้น หลังจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2005 คุณสามารถจะเลือกผู้ให้บริการต่างบริษัทกันได้ด้วยตัวเอง ไม่ผูกขาดอยู่กับเจ้าของสัมปทานในเขตจังหวัดหรืออำเภอที่คุณอยู่อีกต่อไป

เนื่องจากแต่ละบ้านมีระบบสาธารณูปโภคไม่เหมือนกัน บางบ้านใช้เตาไฟฟ้า บางบ้านใช้น้ำร้อนที่มาจากท่อน้ำร้อนโดยตรง บางบ้านใ้ช้แก๊สจุดไฟในเตาผิง ความแตกต่างเหล่านี้เป็นจุดตัดสินใจว่าคุณควรจะเลือกใช้บริการของบริษัทใด ในราคาที่เขาเสนอมานั้น คุณสามารถจะประหยัดเงิน และได้การบริการที่คุ้มค่า สมราคาเพียงใด

มาดูระบบไฟฟ้ากันเป็นอันดับแรก

ไฟฟ้าที่ใช้กันในเนเธอร์แลนด์มาจากหลายต้นกำเนิดด้วยกัน ทั้งจากพลังงานใต้ดิน เ่ช่นน้ำมัน ถ่านหิน พลังงานจากนิวเคลียร์ หรือแม้แต่พลังงานสะอาดที่มีอยู่ทั่วไปเช่น พลังงานลม พลังงานจากน้ำ การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ สายไฟฟ้าในเนเธอร์แลนด์นั้นไมไ่ด้มีหลายสาย ตามจำนวนบริษัทไฟฟ้าแต่อย่างใด การที่คุณใ้ช้ไฟฟ้าจากต่างบริษัทกันนั้น เกิดมาจากการรับสัมปทานจำนวนพลังงานไฟฟ้าของบริษัทเหล่านี้ จากรัฐบาล

ในทุกบ้านจะมีห้องมิเตอร์ของตัวเอง meterkast เป็นที่รวมมิเตอร์ที่ใ้ช้วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำร้อน และแก๊ส ในบางบ้านมีมิเตอร์ไฟฟ้าเพียงหนึ่งเครื่อง คุณจ่ายค่าไฟฟ้าด้วยอัตราปกติ บางบ้านที่มีมิเตอร์สองตัว (ระบบก้าวหน้า) คุณจะเสียค่าบริการในอันตราประหยัด คือ ในเวลาธรรมดา(ซึ่งการใช้ไฟฟ้ามีสูง) คุณจะเสียค่าบริการด้วยราคาที่แพงกว่า ราคาประหยัด ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลาสามทุ่ม ไปจบลงในเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นราคาประหยัดทั้งวัน ดังนั้นถ้าคุณใช้ระบบนี้ ก็สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นในช่วงที่ค่าไฟราคาแพง

ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปานั้น ค่าใช้ัยังรวมค่าขนส่ง (ในการผลิตท่อและสายไฟมายังบ้านคุณ) และภาษีชนิดต่างๆเอาไว้ด้วย จึงทำให้ค่าบริการรวมดูแพงกว่าปริมาณการใช้ที่คุณใช้จริงจนน่าใจหาย

น้ำประปา ในเนเธอร์แลนด์นั้นสะอาด และปลอดภัย คุณสามารถดึ่มได้โดยตรง(จากก๊อกน้ำเย็น) บ้านที่ใช้ระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง central verwarming นั้น คุณจะมีมิเตอร์หนึ่งตัวสำหรับน้ำร้อน น้ำร้อนที่เข้ามาในบ้าน จะวิ่งไปตาม radiator ที่เ็ป็นตัวทำความร้อนให้กับบ้าน และจะออกมาเป็นน้ำร้อนที่คุณใช้จากก๊อก ระบบ cv นี้จะทำให้คุณไม่ต้องใช้แก๊สจุดเตาผิงในบ้านในฤดูหนาว ทำให้ปลอดภัยจากภัยจากแก๊สรั่ว และสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แก๊ส บ้านสมัยใหม่ที่ผ่านการบูรณะซ่อมแซมแล้ว และอยู่ในเขตที่รัฐบาลมีเส้นทางน้ำร้อนนี้ ก็จะใช้ระบบทำความร้อนชนิดนี้

น้ำประปาซึ่งเป็นน้ำจากท่อน้ำเย็นนั้น คุณจะเสียค่าบริการได้โดยเหมารายปี คิดตามปริมาณการใช้เป็นคิวบิกลิตร หรือจ่ายตามมิเตอร์จริง (มีเพียงบ้านสมัยเก่าเท่านั้นที่ยังไม่มีระบบมิเตอร์ หรือบ้านหลังใหญ่ที่แบ่งห้องย่อยให้คนเช่า) ผู้เช่าจะเสียค่าประปาเหมารวมต่อปี โดยไม่จำกัดปริมาณการใช้ การจ่ายค่าประปานั้นก็เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้า เมื่อคุณใช้บริการในปริมาณที่มากขึ้นจนพ้นจุดๆ หนึ่ง อัตราค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นอีกตามส่วนกันไป เพราะฉะนั้นประหยัดน้ำและไฟได้ ก็ควรจะทำนะคะ วืีธีการประหยัดไฟนั้น ทางผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเหล่านี้ก็มีแผ่นพับและโบรชัวร์ รวมทั้งเวบไซต์บนอินเตอร์เน็ทแจกจ่ายเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ได้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่านี้ไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่คิดแต่เพียงจะได้เงินจากคุณเท่านั้น

สุดท้ายคือค่าแก๊ส ในประเทศเขตอบอุ่นเช่นนี้ แก๊สเป็นสาธารณูปโภคที่จะขาดเสียไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับคนไทย การหุงอาหารด้วยเตาแก๊สทำให้อาหารมีรสชาติดี และไม่ขาดรสชาติแบบไทยๆ เช่นผัดผักบุ้งไฟแดง ปลาย่าง กล้วยเผา และอาหารหลายๆอย่างที่เตาไฟฟ้าไม่สามารถจะให้ได้

ในบ้านที่มี radiator แต่ไมไ่ด้ใช้น้ำร้อนจาก cv มักจะมีเตาต้มน้ำของตัวเองในบ้านที่เรียกว่า boiler หรือ geizer หรือใหญ่ขึ้นมาเป็นระบบ combi-ketel เพื่อต้มน้ำร้อนใช้ภายในทุกจุดที่มีก็อกน้ำร้อนในบ้าน และไหลไปตามท่อทำความร้อน เพื่อใ้ช้อุ่นตัวบ้านไปด้วยพร้อมกัน หากว่าบ้านคุณใช้ระบบเช่นนี้ การใช้แก๊สธรรมชาติของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการที่ราคาค่าใช้แก๊สช่วยให้คุณประหยัดได้กว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณลองเช็คค่าบริการของคุณได้ที่นี่ค่ะ Energiewereld.nl

บริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภคในเนเธอร์แลนด์


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement