เรียนขับรถ ใบขับขี่ และอื่นๆ บนถนนหลวง

 ผู้ที่มีใบขับขี่สากลมาจากเมืองไทยสามารถจะใช้ขับขี่ได้จนกว่าใบขับขี่ของคุณจะหมดอายุการใช้ในเนเธอร์แลนด์ไป หลังจากนั้นคุณต้องสอบใบขับขี่เนเธอร์แลนด์เื่พื่อมาใช้ขับรถ

ประเภทของใบอนุญาตขับขี่
 • ชนิด A   Motorrijbewijs หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ พาหนะสองล้อที่มีความเร็วสูงสุดมากกว่า 45 กม.ต่อ ชม. และมีรอบเครื่องเกิน 50 ซีซี (รถสามล้อให้ใช้แบบ B)  

 • ชนิด B Personenautorijbewijs หรือใบอนุญาตขับขี่สำหรับพาหนะที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน (ไม่รวมผู้ขับขี่) โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 3.5 ตัน ทั้งนี้สามารถจะมีรถพ่วงหรือรถลากที่มีน้ำหนักไม่เกิน 750 กก. ต่อพ่วงได้

 • ชนิด C Vrachtwagenrijbewijs ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก

 • ชนิด D Busrijbewijs ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสาร 

 • ชนิด E Aanhangwagen ใบอนุญาตขับขี่พาหนะที่มีรถลาก (รวมถึงคาราวาน)

การสอบใบขับขี่ที่นคล้ายๆกับในเมืองไทยคือ 

 ข้อสอบทฤษฏี และเนื้อหาเพื่อการสอบ

หากว่าคุณเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ คุณสามารถจะขอสอบผ่านทางครูผู้สอนของคุณได้โดยตรง หรือติดต่อที่สำนักงาน CBR

ในวันสอบคุณจะต้องนำบัตรสอบ (ซื้อได้ที่โรงเรียนสอนขับรถของคุณ) รูปถ่ายล่าสุด เอกสาร  GBA จาก gemeente  ที่คุณอาศัยอยู่ และบัตรประจำตัวเช่น พาสปอร์ต หรือ verblijfsvergunning ไปด้วย

หากว่าคุณยังไม่เก่งภาษาดัชต์เพียงพอ และอยากทำข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถยื่นคำร้องขอสอบภาษาอังกฤษได้ค่ะ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

ข้อสอบทฤษฎี มีทั้งหมด 50 ข้อ เป็นข้อสอบให้ตอบถูกหรือผิด

การสอบผ่าน คุณจะต้องตอบได้อย่างต่ำ 44 ข้อจาก 50 คือ ผิดได้อย่างมาก 6 ข้อ ข้อสอบจะเป็นภาพฉายทางทีวีจอใหญ่ คุณมีหน้าที่กดปุ่มตอบคำตอบจากที่นั่งของคุณเอง   การสอบตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับผลการสอบ ใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง เริ่มต้นเข้าห้องจะฉายให้ดูว่าใช้อุปกรณ์ยังไงในการตอบคำถาม แล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบให้ลองทำ 3 ข้อ (ในช่วงนี้กินเวลาประมาณ 10 นาทีโดยประมาณ) แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำข้อสอบจริงใช้เวลา 25 นาที แล้วหลังจากนั้นก็นั่งรอผลสอบภายในห้อง ถ้าผ่านก็จะได้  theoriecertificaat รับได้เลยในวันนนั้น หรือถ้าไม่ผ่านก็จะได้ผลการสอบว่าหัวข้อใดที่คุณต้องกลับไปฝึกฝนมาเพิ่มเติมเพื่อการสอบครั้งต่อไป

 ค่าสอบ (แบบปกติ) ราคา 29.8 ยูโร คุณจ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์ CBR เป็นเงินสดหรือพินพาสได้ค่ะ สำหรับการสอบเป็นภาษาอื่น สมัครแล้วไม่ไปสอบ หรือการสอบแยกต่างหาก มีค่าบริการเ_พิ่มเติม ดูรายละเิีอียด ที่นี่  ค่ะ

 เวบจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • ANWB (Algemeene Nederlandsche Wilerijdersbond) หรือ Koninklijke Nederlandssche Toeristenbond
 • เวบไซต์ CBR คลิก ที่นี่ (ภาษาดัชต์)
 • ข้อมูลการสอบใบขับขี่ เป็นภาษาอังกฤษ Click!!
 • ตัวอย่างข้อสอบทฤษฎีสำหรับ  Rijbewijs B 

 • ป้ายจราจรต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์ pdf fle

 • ตัวอย่างข้อสอบจาก CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

 • Rijbewijs.nl ข้อมูลใบขับขี่และการสอบ (ภาษาดัชต์) จากกระทรวงคมนาคม

 ซ้อมสอบก่อนสอบจริง TTT

การสอบซ้อมนี้เรียกว่า TussenTijdse Toets เป็นการทดสอบตัวคุณเองว่าพร้อมกับการสอบจริงแล้วหรือยัง มีตรงไหนที่จะต้องฝึกเพิ่มเติมเป็นการพิเศษ  คุณจะขอสอบชนิดนี้ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนสอบขับรถ Rijschool ของคุณขึ้นทะเบียนไว้กับ  CBR เท่านั้น  และสอบได้สำหรับคนที่ต้องการใบขับขี่แบบ B

คุณสามารถจะนัดกับครูสอนขับรถของคุณได้ว่าจะทดลองสอบกันเมื่อไร และเตรียมเอกสารประจำตัว เช่นบัตรประชาชน และผลสอบทฤษฎีที่ผ่านเรียบร้อยแล้ว

ราคาค่าสอบ 71 ยูโร ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากโรงเรียนสอนขับรถของคุณเองอีกต่างหาก 

ข้อดีของการสอบ TTT 

 • หลังการสอบคุณจะได้รับแบบฟอร์มคำแนะนำสำหรับการสอบจริงครั้งต่อไป ครูผู้สอบจะเขียนผลการสอบไว้ในจุดที่คุณยังบกพร่อง 
 • การสอบสมจริงเหมือนการสอบจริง คุณจะได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนหนึ่งครั้ง ให้คุ้นเคยและไม่ตื่นตระหนก
 •  ผลการสอบซ้อม จะมีผลต่อการตัดสินใจของครูผู้สอบ examinator ในการสอบจริงด้วย บ่อยครั้งที่หัวข้อใดที่คุณสอบผ่านในการสอบซ้อมแล้ว การสอบจริงก็จะยกเว้นในข้อนั้นๆไป
สอบภาคปฏิบัติ

ราคาค่าสอบ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 83.15 ยูโร คนที่เรียนขับรถอยู่ หรือเคยสอบขับรถมาจากเมืองไทยแล้ว ก็คงไม่ต้องอธิบาย การสอบปฏิบัติก็จะทดสอบดูความคล่องแคล่วในการบังคับรถ ในหัวข้อหลักๆ เช่นการเปลี่ยนเลน การออกตัวหลังติดไฟแดง การจอดรถในช่องจอด การหยุดรถบนทางชัน การขับรถในที่ที่มีเครื่องกีดขวาง การตัดสินใจในสถานการณ์กระชั้นชิด การขับรถและเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า และอื่นๆ

เมื่อคุณสอบผ่านแล้ว

หากว่าคุณสอบผ่าน คุณจะได้รับผลสอบสองใบเรียกว่า  

 • Verklaring van rijvaardigheid (อันนี้มีอายุ 6 เดือน) 
 • และอีกฉบับหนึ่งเป็น  Verklaring van geschiktheid (มีอายุ 1ปี)
เอกสารทั้งสองมีเวลาหมดอายุ เพื่อจะแลกเอกสารทั้งสองนี้มาเป็นใบขับขี่ คุณต้องเตรียมรูปถ่ายล่าสุดไป 2 รูป และค่าธรรมเนียมใบขับขี่ (ขึ้นอยู่กับ gemeente ที่คุณอาศัยอยู่) ไปขอใบขับขี่ัตัวจริงจาก Gemeente ใกล้บ้านที่คุณไปขอใบ GBA มาในตอนแรก

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะไม่มีสิทธิทำใบขับขี่เนเธอร์แลนด์นอกจากได้อยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ในปีก่อนหน้าที่ขอใบอนุญาตขับขี่่มากกว่า 185 วันขึ้นไป 

การขอใบอนุญาตขับขี่สากล (เมื่อคุณมีใบอนุญาตขับขี่เนเธอร์แลนด์แล้ว)

ใบอนุญาตนี้มีอายุ 1 ปี คุณสามารถขอทำได้ที่สำนักงาน ANWB เท่านั้น  คุณต้องเตรียมใบอนุญาตขับขี่ของเนเธอร์แลนด์ที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ รูปถ่ายล่าสุดหนึ่งรูป และค่าบริการ 13 ยูโรมาด้วย  

คลิกที่นี่ สำหรับเวบไซต์ของ ANWB และสำนักงานใกล้บ้านคุณ


Top
© 1999 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Tour by Smiley | RianDutch | Webboard | Copyright